Behandelingen

Verloop van de behandeling:

Aanmelding
De eerste stap is de aanmelding. Voor GGZ-zorg heeft u een verwijzing nodig. We bieden zowel Basis GGZ (BGGZ), specialistische GGZ (SGGZ) en behandeling voor Kind en Jeugd aan. U kunt zich op de volgende manieren bij ons aanmelden:

  • Uw huisarts meldt u aan via Zorgdomein. Uw huisarts meldt u direct bij ons aan via Zorgdomein. Uw verwijzing wordt dan beveiligd naar ons gestuurd. U ontvangt van ons bericht als uw aanmelding compleet is.
  • U meldt uzelf bij ons aan met verwijzing. Als u niet via uw huisarts aangemeld kan worden, neemt u dan telefonisch contact met ons op.


Intake

Aan het begin van de behandeling wordt in het eerste gesprek / de eerste twee gesprekken aandacht besteed aan het stellen van de diagnose en het in kaart brengen van de problematiek. In de intake bepaalt de therapeut in overleg met de cliënt of het betrekken van de omgeving zinvol is binnen de behandeling.

In het eerste gesprek worden enkele vragenlijsten meegegeven, om nog extra informatie te verkrijgen. Voor dit testonderzoek worden geen extra kosten in rekening gebracht. In het tweede gesprek wordt de conclusie en het behandeladvies besproken en wordt in overleg met u het behandelplan vastgesteld.

In specifieke situaties kan worden besloten tot een uitgebreider onderzoek, bv. met betrekking tot persoonlijkheid, dissociatieve stoornissen, ADHD, intelligentie of specifieke vaardigheden / beperkingen.

Behandeling
Na de intake zal de behandeling van start gaan zoals vastgesteld in het behandelplan. Het aantal behandelafspraken hangt af van de ernst van de klachten en de snelheid van de vooruitgang.
Tussentijds zullen er evaluaties plaatsvinden waarbij de voortgang van de behandeling wordt besproken. Indien geïndiceerd kan dan het behandelplan worden gewijzigd of kan worden besloten de behandeling voort te zetten zoals bij intake geïndiceerd was.

therapie lumo ggz

Cliënten:

Binnen Lumo GGZ bieden wij onderzoek en behandeling aan voor volwassenen met bijvoorbeeld rijangst, depressieve klachten, angst en fobieën, dwangklachten
en spanningsklachten. Lees meer.

Wij bieden onderzoek en behandeling aan voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met bijvoorbeeld angsten, gedragsproblemen, traumagerelateerde klachten of emotionele problemen. Lees meer.

Soorten behandelingen:

EMDR

EMDR is een kortdurende behandelmethode voor mensen die na nare gebeurtenissen niet opknappen tot hun oude niveau, maar klachten blijven houden.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve therapie is een therapie waar men er van uitgaat dat niet de gebeurtenissen zelf een mens negatieve gevoelens bezorgen en daardoor een bepaald gedragspatroon, maar de gekleurde bril waardoor hij de dingen ziet.

Schematherapie

Schematherapie is een integratieve cognitieve gedragstherapie die gericht is op behandeling van patiënten met o.a. persoonlijkheids-problematiek.

E-Health

Lumo GGZ biedt online psychologische programma’s aan met behulp van Therapieland.