E-Health

Online behandelmodules
Lumo GGZ biedt online psychologische programma’s aan met behulp van Therapieland.
Deze online hulp wordt altijd geboden in combinatie met persoonlijke gesprekken.

Indien u met Therapieland aan de slag gaat ontvangt u via Therapieland opdrachten en oefeningen van uw behandelaar. Deze oefeningen kunt u maken op het tijdstip dat u het beste uitkomt. Ook kunt u informatie lezen of filmpjes bekijken die te maken hebben met uw klachten. Zie 
www.therapieland.nl.

Online berichtenuitwisseling
Therapieland biedt tevens een online behandelplatform waardoor u beveiligd kunt e-mailen met uw behandelaar. Zo kunt u hier vragen stellen over de behandelmodules of andere zaken die voor u misschien niet direct duidelijk waren. Dit bevordert de samenwerking tussen u en uw behandelaar.

Online vragenlijsten
Via de mail wordt u verzocht vragenlijsten online in te vullen. Deze vragenlijsten inventariseren de zwaarte van uw klachten, de therapievoortgang en uw tevredenheid over het resultaat. Door regelmatig een vragenlijst in te vullen wordt zichtbaar of uw klachten gedurende de behandeling afnemen en wat het effect van uw behandeling is. En hoe tevreden u bent over de behandeling.

De uitkomsten hiervan worden natuurlijk met u besproken en gebruikt om uw behandeling en de kwaliteit van onze zorg te verbeteren.

 
e-health lumo ggz

Bekijk onze andere behandelingen:

Cognitieve therapie is een therapie waar men er van uitgaat dat niet de gebeurtenissen zelf een mens negatieve gevoelens bezorgen en daardoor een bepaald gedragspatroon, maar de gekleurde bril waardoor hij de dingen ziet. Lees meer 

EMDR is een kortdurende behandelmethode voor mensen die na nare gebeurtenissen niet opknappen tot hun oude niveau, maar klachten blijven houden. Lees meer.

Schematherapie is een integratieve cognitieve gedragstherapie die gericht is op behandeling van patiënten met o.a. persoonlijkheidsproblematiek. Lees meer