EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

EMDR bij volwassenen
Veel mensen verwerken traumatische gebeurtenissen vanzelf. EMDR is een kortdurende behandelmethode voor mensen die na nare gebeurtenissen niet opknappen tot hun oude niveau, maar klachten blijven houden. Dit kan een eenmalige gebeurtenis zijn, of gebeurtenissen die de ontwikkeling van iemand hebben beïnvloed, zoals pesterijen of andere beschadigingen in de jeugd. Het model van EMDR is er op gebaseerd dat mensen beschikken over een natuurlijk verwerkingssysteem in de hersenen, dat soms geblokkeerd kan raken ten gevolge van één of meer traumatische gebeurtenissen. EMDR spreekt dit verwerkingsmechanisme rechtstreeks aan, waardoor de verwerking van de trauma’s op gang komt en de beschadigende invloed van niet goed verwerkte herinneringen stopt. Omdat verbale vaardigheden minder belangrijk zijn bij EMDR, is het ook geschikt om te worden toegepast bij mensen van allochtone afkomst en (jonge) kinderen. EMDR werkt snel, zodat mensen na een enkelvoudig trauma vaak na één of enkele zittingen al in staat zijn om hun dagelijks leven weer op te pakken.

Aan behandeling met EMDR kan worden gedacht bij:

 • Onbegrepen lichamelijke klachten / pijnklachten
 • (Rouw)verwerkingsproblemen
 • Fobieën/paniekstoornissen
 • Post Traumatische Stress Stoornis
 • Langdurige, complexe traumatisering
 • Zelfbeeldbeschadiging
 • Whiplash

De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat het mogelijk is een grote verscheidenheid aan psychische aandoeningen en klachten te behandelen met onder andere EMDR. Nare gebeurtenissen blijken aanjagers te kunnen zijn voor het ontwikkelen van bijvoorbeeld depressieve klachten of verslavingsproblematiek, ook al gaat het soms om ogenschijnlijk kleine gebeurtenissen of ook al denken cliënten zelf een gebeurtenis achter zich te hebben gelaten.

EMDR bij kinderen
Soms hebben kinderen emotionele, lichamelijke en/of gedragsproblemen, die lijken samen te hangen met één of meer traumatische ervaringen. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld een ongeluk, een brand, een aanranding, pesterijen, scheiding van ouders of iets anders naars. Het kan gaan om gebeurtenissen waarvan het voor iedereen duidelijk is dat ze beschadigend kunnen zijn voor een kind. Het kan ook gaan om gebeurtenissen waar veel kinderen wel mee om zouden kunnen gaan, maar die voor een enkel kind toch traumatisch zijn, omdat het geen manier vindt met de gebeurtenis om te gaan en het achter zich te laten.

De meeste kinderen zijn in staat om een schokkende gebeurtenis zelf te verwerken, zonder ouders of hulpverlening. Bij 20% van de kinderen ontwikkelen zich problemen naar aanleiding van de gebeurtenis(sen).

Wanneer de klachten niet overgaan in de loop van de tijd, is dat een aanwijzing dat de informatieverwerking van de gebeurtenissen in de hersenen niet goed verloopt. Een behandeling met EMDR kan dan worden overwogen.

Een kind dat één keer iets naars heeft meegemaakt, heeft meestal een kortere behandeling nodig dan een kind dat langere tijd is bedreigd of lastiggevallen. In dat laatste geval is EMDR meestal een onderdeel van een uitgebreidere behandeling.

De volgende klachten kunnen bij kinderen het gevolg zijn van onverwerkte schokkende gebeurtenissen:

Peuters en kleuters:

 • Cognitieve verwarring
 • Angstig hechtgedrag
 • (Separatie)angsten
 • Regressief gedrag (bv. terugvallen in bedplassen)
 • Posttraumatisch spel (naspelen van de gebeurtenis)
 • Agressief of destructief gedrag


Basisschoolleeftijd:

 • Verminderde schoolprestaties
 • Afname van concentratie
 • Agressieve of angstige fantasieën
 • Onterechte schuldgevoelens
 • Bezorgdheid over de veiligheid
 • Bezorgdheid om anderen
 • Woedeaanvallen 
 • Somberheid
 • Negatief zelfbeeld


Pubers en adolescenten:

 • Problemen op school
 • Schaamte voor gevoel van kwetsbaarheid
 • Schaamte voor afhankelijkheid van ouders
 • Radicale gedragsveranderingen
 • Gevaarlijk gedrag
 • Neiging om gebeurtenis in gedrag te herhalen
 • Toename conflicten met ouders
 • Alcohol en/of drugsmisbruik
 • Destructieve en agressieve fantasieën
 • Angst om controle te verliezen over deze fantasieën
 • Beperkt toekomstperspectief
 • Somberheid
 • Negatief zelfbeeld 


Kijk voor meer informatie over EMDR op www.emdr.nl

therapie lumo ggz

Bekijk onze andere behandelingen:

Cognitieve therapie is een therapie waar men er van uitgaat dat niet de gebeurtenissen zelf een mens negatieve gevoelens bezorgen en daardoor een bepaald gedragspatroon, maar de gekleurde bril waardoor hij de dingen ziet. Lees meer 

Schematherapie is een integratieve cognitieve gedragstherapie die gericht is op behandeling van patiënten met o.a. persoonlijkheidsproblematiek. Lees meer 

Lumo GGZ biedt online psychologische programma’s aan met behulp van Therapieland. Lees meer