Schematherapie

Schematherapie is een integratieve cognitieve gedragstherapie die gericht is op behandeling van patiënten met o.a. persoonlijkheidsproblematiek. Schematherapie is een therapeutische benadering waarin elementen uit cognitieve, gedragstherapeutische en psychodynamische modellen, hechtings- en Gestalt-modellen met elkaar worden gecombineerd.

De therapie heeft als doel oude disfunctionele schema’s bij patiënten te onderkennen en te doorbreken. De therapie wordt tegenwoordig gezien als een effectieve behandeling voor een breed scala van psychische problemen, vooral ook voor patiënten die voorheen moeilijk te behandelen waren.

Binnen Lumo GGZ wordt bij deze behandeling ook gebruik gemaakt van methodieken en visie die kenmerkend is bij behandeling van structurele dissociatie. Hierdoor wijkt onze behandeling op aspecten wat af van de meer klassieke schematherapie. Dit heeft met name betrekking op het werken met de modi. Belangrijk hierin is dat focus wordt gelegd op interne integratie door verbetering van samenwerking en relatie tussen de modi, waaronder ook met kritische en destructieve beschermermodi. En daarnaast dat focus wordt gelegd op gestructureerde ontwikkeling van de diverse modi, naast ontwikkeling van de gezonde volwassen modus.

Informatieverwerking

Als informatie door een persoon eenzijdig en vervormd geïnterpreteerd wordt leidt dit tot extreme emoties en probleemgedrag. De ‘misinterpretatie’ van informatie kan gebeuren doordat men als kind bepaalde ideeën heeft gekregen over zichzelf, andere mensen en gebeurtenissen waardoor er zogenoemde denkschema’s zijn ontstaan. Deze denkschema’s kunnen ontstaan zijn als gevolg van schadelijke ervaringen in de kindertijd en kunnen op volwassen leeftijd nog steeds bestaan omdat ze nooit gecorrigeerd zijn en disfunctioneel zijn, dat wil zeggen niet meer kloppend voor de huidige situatie en daardoor allerlei gevolgen hebben voor de persoon en zijn omgeving.

Behandeldoel

Schematherapie tracht middels een integratieve cognitieve gedragstherapie de werking van deze onaangepaste schema’s minder sterk te maken.
Dit gebeurt naast het gebruik van diverse therapeutische technieken zoals imaginatie, meerstoelentechniek, empathische confrontatie, cognitief herstructureren, enzovoorts, ook vooral door een empathische en flexibele therapierelatie.

Deze therapie zorgt voor bewustwording en inzicht, reductie van psychische klachten, het verwerken van onverwerkte herinneringen en daarmee verminderen van herbelevingen, het wijzigen van onaangepaste cognitieve schema’s, vergroten van de mate van interne integratie en het ontwikkelen van constructieve copingstrategieën en copingreacties.  

therapie lumo ggz

Bekijk onze andere behandelingen:

Cognitieve therapie is een therapie waar men er van uitgaat dat niet de gebeurtenissen zelf een mens negatieve gevoelens bezorgen en daardoor een bepaald gedragspatroon, maar de gekleurde bril waardoor hij de dingen ziet. Lees meer 

EMDR is een kortdurende behandelmethode voor mensen die na nare gebeurtenissen niet opknappen tot hun oude niveau, maar klachten blijven houden. Lees meer.

Lumo GGZ biedt online psychologische programma’s aan met behulp van Therapieland. Lees meer