Kind & jeugd

Binnen Lumo GGZ bieden wij onderzoek en behandeling aan voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met een breed spectrum aan problemen.

Sommige kinderen en jongeren ontwikkelen in de loop van de tijd door verschillende aspecten bepaalde klachten zoals bijv. angsten, gedragsproblemen, traumagerelateerde klachten of emotionele problemen waardoor ze op verschillende leefgebieden vastlopen (zoals bijv. in contact met leeftijdsgenoten, school, thuis).

Bij andere kinderen wordt al op jonge leeftijd gesignaleerd dat de ontwikkeling anders verloopt dan gemiddeld waarbij bijvoorbeeld gedacht kan worden op de aanwezigheid van een ontwikkelingsstoornis zoals ADHD en/of een autismespectrumstoornis.

Binnen Lumo GGZ kunnen wij hierbij helpen. Tijdens het intakegesprek zullen de klachten worden geïnventariseerd en zal worden gekeken naar een passend zorgaanbod. Soms kan er direct een passende behandeling geboden worden, zoals bijv. Cognitieve Gedragstherapie of EMDR. In andere situaties kan er worden geadviseerd om eerst aanvullend psychodiagnostisch onderzoek te doen alvorens de behandeling te starten.

kind en jeugd lumo ggz

Diagnostiek
In onze praktijk wordt bij kinderen en jongeren onderzoek gedaan naar diverse klachtengebieden, zoals:

 • Sociaal emotionele problemen
 • Prikkelverwerkingsproblemen (zoals onder meer ADHD / ADD)
 • Autistiforme stoornissen
 • Gedragsproblemen
 • Verwerkingsproblemen / aanpassingsproblemen
 • Opvoedingsvragen
 • Hechtingsproblematiek
 • Persoonlijkheidsontwikkeling
 • Intelligentie / hoog- en laagbegaafdheid
 • Studiekeuze


De kosten voor psychodiagnostisch onderzoek zijn onderdeel van het complete behandeltraject dat wordt vergoed door de gemeente. Losse onderzoeken (dus zonder behandeling) worden alleen vergoed na vooraf gegeven toestemming door de gemeente. Indien de gemeente geen toestemming voor vergoeding geeft komen de kosten voor het onderzoek ten koste van de ouders / verzorgers van de cliënt. Bij het uitvoeren van dit onderzoek wordt uitdrukkelijk uitgegaan van het principe zo kort als mogelijk en zo uitgebreid als nodig. Hiermee wordt het onnodig kosten maken voor de ouders zoveel mogelijk voorkomen. De kwaliteit van het onderzoek wordt vanzelfsprekend gewaarborgd.

Behandeling
Binnen Lumo GGZ wordt behandeling geboden aan een breed spectrum aan problemen. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • Angst- / hyperventilatie- / spanningsklachten
 • Dwangklachten
 • Klachten na schokkende gebeurtenissen / traumagerelateerde klachten
 • Nachtmerries
 • Slaapproblemen
 • Depressieve klachten
 • Assertiviteitsproblemen
 • Faalangst
 • Laag zelfbeeld
 • Opvoedingsvragen
 • Gedragsproblemen
 • Aanpassingsproblemen
 • Achteruitgang in leerprestaties
 • Problemen met rouwverwerking
 • Concentratieproblemen / druk gedrag
 • Prikkelverwerkingsproblemen (ADD / ADHD)
 • Hechtingsproblematiek / losmakingsproblematiek
 • Autistiforme stoornissen
 • Pijn- en lichamelijke klachten zonder gevonden medische oorzaak
 • Overgewicht
 • Identiteitsproblemen
 • Persoonlijkheidsproblematiek


In onze praktijk wordt individuele behandeling aangeboden aan kinderen en jongeren met uiteenlopende problematiek. Soms wordt daarnaast een groepsbehandeling aangeboden, vanzelfsprekend in overleg met de ouders en het kind. In de intakefase wordt geïnventariseerd wat de achtergrond is van de problematiek en wordt in overleg met de ouders en het kind besproken wat de best passende behandeling is. Het behandelplan wordt aan de specifieke situatie van het kind aangepast, ook wanneer hij / zij deelneemt aan een groepsbehandeling. Er wordt met zorg geprobeerd een goede balans te vinden tussen het betrekken van de ouders bij de behandeling en het respecteren van de privacy van het kind.

Wanneer de ouders van het kind zijn gescheiden, is de toestemming van beide ouders nodig om de behandeling aan te kunnen bieden. Er wordt bij aanmelding aan beide ouders gevraagd een gesprek aan te gaan, gezamenlijk, of elk afzonderlijk. In dit gesprek / deze gesprekken kan worden gewaarborgd dat beide ouders hun zorg en visie kunnen uitspreken, zodat de kans op een succesvolle behandeling van hun kind wordt vergroot. Wanneer een van de ouders hieraan liever niet wil meedoen, wordt dit vanzelfsprekend gerespecteerd en wordt aan de ouder verzocht schriftelijk toestemming te geven voor de behandeling van het kind.