Volwassenen

Binnen Lumo GGZ bieden wij onderzoek en behandeling aan voor volwassenen met een breed spectrum aan problemen.

Sommige mensen ontwikkelen in de loop van de tijd door verschillende aspecten bepaalde klachten zoals bijv. angsten, traumagerelateerde klachten of emotionele problemen waardoor ze op verschillende leefgebieden vastlopen (zoals bijv. in relaties, op werk, studie etc.).

Binnen Lumo GGZ kunnen wij hierbij helpen. Tijdens het intakegesprek zullen de klachten worden geïnventariseerd en zal worden gekeken naar een passend zorgaanbod. Soms kan er direct een passende behandeling geboden worden, zoals bijv. Cognitieve Gedragstherapie of EMDR. In andere situaties kan er worden geadviseerd om eerst aanvullend psychodiagnostisch onderzoek te doen alvorens de behandeling te starten.

Diagnostiek
Aan het begin van de behandeling wordt in het eerste gesprek / de eerste twee gesprekken aandacht besteed aan het stellen van de diagnose en het in kaart brengen van de problematiek. In de intake bepaalt de therapeut in overleg met de cliënt of het betrekken van de omgeving zinvol is binnen de behandeling.

volwassenenlumo ggz

In het eerste gesprek worden enkele vragenlijsten meegegeven, om nog extra informatie te verkrijgen. Voor dit testonderzoek worden geen extra kosten in rekening gebracht. In het tweede gesprek wordt de conclusie en het behandeladvies besproken en wordt in overleg met u het behandelplan vastgesteld.

In specifieke situaties kan worden besloten tot een uitgebreider onderzoek, bv. met betrekking tot persoonlijkheid, dissociatieve stoornissen, ADHD, intelligentie, loopbaanadvies of specifieke vaardigheden / beperkingen.


Behandeling
Binnen Lumo GGZ wordt behandeling geboden aan een breed spectrum aan problemen. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • Rijangst
 • Depressieve klachten
 • Angst en fobieën
 • Dwangklachten
 • Spanningsklachten
 • Identiteitsproblemen
 • Hechtingsstoornissen
 • Gebrek aan zelfvertrouwen
 • Assertiviteitsproblemen / gebrek aan sociale vaardigheden
 • Post-traumatische stressstoornis
 • Complexe traumagerelateerde stoornissen
 • Dissociatieve stoornissen
 • Relatieproblemen
 • Gezinsproblemen
 • Impulscontrole- / emotieregulatiestoornissen
 • Verslaving
 • Arbeidsgerelateerde en studiegerelateerde problematiek
 • Problematische rouwverwerking
 • Persoonlijkheidsproblematiek / persoonlijkheidsstoornissen
 • Obesitas
 • Onverklaarde lichamelijke klachten
 • Onverklaarde pijnklachten
 • Eetstoornissen

Er wordt voor de behandelingen van bovenstaande klachtgebieden gebruik gemaakt van de volgende behandelmethoden :

 

Uitsluitingscriteria

In sommige gevallen kan het voorkomen dat Lumo GGZ niet de juiste zorg kan bieden. Bijvoorbeeld wanneer de zorgvraag te zwaar of te complex is of wanneer een cliënt een bepaald gedrag vertoont. 

Aan de volgende cliënten kunnen wij helaas geen zorg bieden:

 • Cliënten met acute suïcidaliteit
 • Cliënten met bepaalde verslavingsproblematiek (alcohol, harddrugs, seksualiteit)
 • Cliënten met psychiatrische problematiek waarbij een gesloten afdeling of behandeling meer passend zou zijn
 • Cliënten met een psychotische stoornis
 • Cliënten met ernstige eetproblematiek of ernstig ondergewicht
 • Cliënten die zich niet voldoende verstaanbaar kunnen maken in Nederlands of Engels
 • Cliënten waarbij verpleegkundige handelingen nodig zijn

 

Als een cliënt zich aanmeldt waarvan blijkt dat de zorgvraag buiten de expertise van Lumo GGZ valt, zal Lumo GGZ samen met de cliënt zoeken naar een passende plek waar de zorgvraag van de cliënt thuishoort.