Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over het beroepsmatig functioneren van de psycholoog, bespreekt de psycholoog dit graag in een persoonlijk gesprek.
Indien cliënt onvoldoende gehoor vindt bij de behandelaar, kan een gesprek worden aangevraagd met een andere therapeut.
Deze collega therapeut zal proberen via bemiddeling het probleem te verhelpen. De cliënt kan dit gesprek aanvragen door een mail te sturen naar: meldingen@lumoggz.nl (wij adviseren u om geen gevoelige informatie naar ons te mailen, maar alleen uw verzoek)

Wanneer de cliënt zich ook na deze bemiddeling onvoldoende geholpen voelt, kan de cliënt de hulp inroepen van de onafhankelijke klachtenfunctionaris

Externe, onafhankelijke klachtenbehandeling
U kunt uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg.
Een medewerker van het Klachtenloket probeert uw klacht met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris.
Die kan bemiddelen tussen u en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden.
U bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl. Wij adviseren u om geen gevoelige informatie hier naar toe te sturen.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg.

De Geschillencommissie
U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Uw klacht wordt dan een geschil.

Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan.

Voor meer informatie hierover kijkt u op: www.degeschillencommissiezorg.nl.

Jeugdstem
Jeugdstem is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan bij ons terecht. Voor informatie, advies of ondersteuning. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan meegaan naar gesprekken met de gemeente of een hulpverlener. Ook helpt de vertrouwenspersoon met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente. 

Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van Jeugdstem is gratis. Jeugdstem is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Lumo GGZ.

Een jeugdstem vertrouwenspersoon:
– geeft informatie en advies aan jongeren, ouders en verzorgers en legt uit hoe de jeugdzorg werkt;
– ondersteunt cliënten bij klachten over de jeugdzorg;
– geeft informatie over rechten en rechtspositie in de jeugdzorg;
– draag bij aan verbetering van de kwaliteit van de jeugdzorg

Zo bereik je de Jeugdstem
– Bel gratis naar 088- 555 1000
– Chat met een vertrouwenspersoon via www.jeugdstem.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00 – 20.00 uur en op vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur.