Over Lumo GGZ

Lumo GGZ is een nieuwe veelzijdige praktijk die begin 2023 open is gegaan. Bij Lumo GGZ bieden we ambulante psychologische behandelingen en diagnostiek voor uiteenlopende psychische klachten, zowel in de Basis GGZ als in de Specialistische GGZ. Daarbij bieden we behandelingen en diagnostiek voor zowel volwassenen als kind en jeugd.

We maken veelvuldig gebruik van verschillende behandelmethoden zoals cognitieve gedragstherapieEMDRschematherapie en E-Health.  We werken niet met standaard protocollen, maar hier wordt vanzelfsprekend wel gebruik van gemaakt en worden indien geïndiceerd onderdelen van ingezet. Behandelingen worden op maat gemaakt, op basis van een analyse van de oorzaken van de klachten.

We werken binnen Lumo GGZ indien mogelijk in samenwerking met andere disciplines, om hiermee de kwaliteit van zorg te verbeteren.

De meeste behandelingen worden individueel aangeboden, soms worden er groepsbehandelingen ingezet.

Mocht u verdere vragen hebben over de praktijk, neemt u dan gerust contact op met ons.

 

Missie en visie

Efficiënte psychologische zorg

Binnen Lumo GGZ staan we voor het bieden van efficiënte psychologische zorg. Hieronder verstaan we

  • Dat de cliënt centraal staat; dat de zorg die we bieden aansluit bij de zorgvraag van de cliënt.
  • Dat we niet meer of minder zorg leveren dan noodzakelijk om de doelen te bereiken.

We leveren generalistische zorg en willen de cliënt zoveel mogelijk maatwerk in een doorlopende behandeling geven. 

We dragen bij aan de kwaliteit en betaalbaarheid van de GGZ in Nederland, door zoveel mogelijk therapeuten de kans te geven om zich te ontwikkelen tot kritische en vakkundige (regie)behandelaren.

 

over lumo ggz