Toegankelijkheidsverklaring cliëntportaal

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 18 oktober 2021 en is van toepassing op het cliëntportaal van Lumo GGZ. 

Toegankelijkheid cliëntportaal
Digitale toegankelijkheid zorgt ervoor dat iedereen, met of zonder beperking, gebruik kan maken van digitale informatie en digitale dienstverlening. Lumo GGZ vindt het belangrijk dat zorg toegankelijk is voor iedereen. We houden rekening met de toegankelijkheid bij het ontwerpen, bouwen en schrijven van onze websites en apps.

Er zijn internationale richtlijnen opgesteld voor een goede digitale toegankelijkheid, de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Lumo GGZ streeft ernaar om zich te houden aan de laatste toegankelijkheidsnormen, op het toegankelijkheidsniveau AA. Dit niveau staat voor een goede toegankelijkheid. Op dit moment voldoet Lumo GGZ hier grotendeels aan.

Producten waarvoor deze verklaring geldig is:


Maatregelen die we hebben genomen:

  • De tekstgrootte past zich op het apparaat aan waarop wordt gewerkt zodat de leesbaarheid op elk apparaat hetzelfde is.
  • We besteden aandacht aan de grootte van de knoppen en het kleurcontrast.
  • Er kan door het grootste gedeelte van de website worden genavigeerd met behulp van het toetsenbord.
  • Onze website is op zo’n manier geprogrammeerd dat speech-to-text software de website al grotendeels goed kan voorlezen.
  • Het portaal schaalt mee als de gebruiker via de instellingen van zijn apparaat de tekstgrootte aanpast.


Wat we nog willen doen:

  • Het verbeteren van de toegankelijkheid van formulieren. Niet alle formulierelementen hebben een beschrijving (label). Deze zijn nodig om goed door een formulier heen te navigeren met voorleessoftware.
  • Het verder optimaliseren van het contrast van het portaal.


Vragen en contact

  • We werken continu aan de toegankelijkheid van het cliëntportaal van Lumo GGZ.
  • Als je problemen ervaart met de toegankelijkheid, dan horen wij dit dan ook graag. Ondervind je een probleem of heb je een vraag over de toegankelijkheid? Stuur dan een mailtje naar het volgende mailadres: info@lumoggz.nl.