Wachttijden

Aanmeldwachttijd :

BGGZ Volwassenen:   6 weken

SGGZ Volwassenen:   6 weken

Kind & Jeugd:             6 weken

Behandelingswachttijd na intake:

BGGZ Volwassenen:   0 weken

SGGZ Volwassenen:   0 weken

Kind & Jeugd:             0 weken

Toelichting :
Aanmeldwachttijd is het aantal weken tussen het moment dat u zich aanmeldt en het intakegesprek.
Behandelingswachttijd is het aantal weken tussen de intake en de start van de behandeling. De wachttijd is afhankelijk van de budgetafspraken die wij met uw zorgverzekeraar hebben kunnen maken. De praktijk onderneemt het uiterste om de wachttijden te beperken.

Wachtlijstbemiddeling:
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, en of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).